Alergény

Mlieko a výrobky z mlieka, Oxid siričitý a siričitany /o koncentrácii viac ako 10mg/kg alebo 10mg/l, sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov/, Ryby a výrobky z nich, Vajcia a výrobky z nich

Atribút jedla

Novinka