menu cart

Alergény

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa Smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (v znení výnosov č. 1761/2005 – 100, č. 3069/2005 – 100 a č. 2319/2007 – 100). Vyššie citovaný výnos ustanovuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných v obehu pre konečného spotrebiteľa.

 1. Obilniny obsahujúce lepok /t.j.pšenica,raž,jačmeň,ovos,špalda/ a výrobky z nich
 2. Kôrovce a výrobky z nich
 3. Vajcia a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašídy a výrobky z nich
 6. Sója a výrobky zo sóje
 7. Mlieko a výrobky z mlieka
 8. Orechy a výrobky z nich
 9. Zeler a výrobky z neho
 10. Horčica a výrobky z nej
 11. Sézamové semená a výrobky z nich
 12. Oxid siričitý a siričitany /o koncentrácii viac ako 10mg/kg alebo 10mg/l, sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov/
 13. Mäkkýše a výrobky z nich